Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 3

My Store

กล่องกระดาษคราฟท์ฝาใส 1,200 ml.

กล่องกระดาษคราฟท์ฝาใส 1,200 ml.

Giá thông thường 100₫
Giá thông thường Giá ưu đãi 100₫
Giảm giá Đã bán hết
จำนวน
ผลิตจากกระดาษ Food Grade เคลือบพลาสติกชีวภาพทำจากอ้อย (Polybutylene Succinate - PBS) ย่อยสลายได้ 100% ภายใน 6 เดือน

Xem toàn bộ chi tiết